Fenster schließen
Technische Daten ABHÖR-WAHLEINHEIT - STEREO I64 + I79
Ausführung I64 4HE x 1.5 / I79 3HE x 1.5


Eingang Standardausführung
Typ passive Relaisschaltung, symmetrisch, Stereo
Nennpegel + 6 dBu
maximaler Pegel + 26 dBu


Ausgang Standardausführung
Typ passive Relaisschaltung, symmetrisch, Stereo
Nennpegel + 6 dBu
maximaler Pegel + 26 dBu


Verstärkung passiv, 0 dB
Baugrösse INTEGRATOR-Kassette 4HE x 1.5 / 3HE x 1.5


Funktionen siehe Gerätebeschreibung